?

Log in

No account? Create an account
Jan Joris Vereijken [entries|archive|friends|userinfo]
Jan Joris Vereijken

[ website | Jan Joris Vereijken ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Frans Stibbe, September 10th, 1931 - June 28th, 2007 [Jun. 30th, 2007|04:54 pm]
Jan Joris Vereijken
Link1 comment|Leave a comment

Piet, April 30th, 1999 - March 22nd, 2007 [Mar. 22nd, 2007|11:39 am]
Jan Joris Vereijken


Our eldest cat died this morning, very sudden, very unexpected. One moment she's fine, next stone dead. The vet contributes it to a weak heart.

Burried her in the garden, next to her brother.
Link4 comments|Leave a comment

Love where you can, and screw all the rest. [Dec. 9th, 2006|10:20 pm]
Jan Joris Vereijken


Laughing myself to tears today. Thanks, Janis Ian.

(Heard on World Radio Network.)
LinkLeave a comment

Daydreaming [Aug. 1st, 2006|10:40 pm]
Jan Joris Vereijken


(Thanks, miekec.)
Link12 comments|Leave a comment

Catmas? [Dec. 20th, 2005|12:04 am]
Jan Joris Vereijken


I don't remember reading this scene in my bible....
Link9 comments|Leave a comment

Three brothers asleep. [Nov. 13th, 2005|04:33 pm]
Jan Joris Vereijken
Link1 comment|Leave a comment

Shoulder surfing. [Aug. 12th, 2005|12:26 pm]
Jan Joris Vereijken
Link5 comments|Leave a comment

Klaas & Gijs, Tiel & Klaas. [Aug. 5th, 2005|12:19 am]
Jan Joris Vereijken
Link2 comments|Leave a comment

Klaas! [Jul. 31st, 2005|08:13 am]
Jan Joris Vereijken


Who could ever resist the offer of taking home, for keeps, a 62 day old lovely red kitten?

Well, not us.
Link8 comments|Leave a comment

ING schrapt 450 IT-arbeidsplaatsen (Dutch). [Jul. 14th, 2005|12:05 am]
Jan Joris Vereijken


> > > Schrapt ING 450 ICT-plaatsen?

> > Jazeker, mijn oude afdeling vliegt integraal de deur uit!
> > Ik probeer er nog ééntje te redden, verder reikt mijn arm 
> > niet...

> Mooie boel: jij springt weer tijdig van het zinkend schip!

Van ijsschots naar ijsschots: vier functies (Lucent 2x, ING 2x) en 
twee werkgevers in acht jaar tijd. In 2034 mag ik met pensioen; 
nog 7 werkgevers en 14 functies te gaan...
Link7 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]